Strategi & forretningsudvikling

 • Overblik over Tysklands økonomi og nøgletal
 • Markeds- og brancheanalyser
 • Strategi og forretningsplan
 • Overordnet projektplan &  implementering

Tysk kulturforståelse

 • Tysklands kultur, historie og traditioner
 • Sproglig og kulturel variation
 • Interkulturel viden
 • Fordomme & misforståelser
 • Implicit vs. eksplicit kommunikation

Sprog & Kommunikation

 • Tysk virksomheds kommunikation
 • Tysk tekstforfatning
 • Oversættelse og korrekturlæsning
 • Workshops i erhvervs-relateret sprog, branchespecifikt & niveautilpasset

Tysk forretningskultur

 • Tyskland vs Danmark, Do’s & Don’t s
 • Hvad siger tyskerne om danskerne og omvendt?
 • Mødevejledning  & Sparring
 • Forhandlingskultur – kend dit mål og din strategi